VisionOneOficjalny dystrybutor na Polskę:
DJECO, Moulin Roty oraz iOTOBO
Producent i dystrybutor markowych artykułów sportowych oraz rowerów.


+48 667-905-050
info@visionone.pl

PolskiEnglish
oficjalny dystrybutor Djeco, Moulin Roty, iOTOBO, sklep
www.VisionOne.pl / Strona główna / Oświadczenia

Oświadczenia

Ogłoszenie

 

„VISION ONE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, informuje, że wprowadzone do obrotu kaski dla narciarzy zjazdowych i snowboardzistów, typ MS-86: „FC Barcelona”, model KZ15/FCB/08/MS, kod EAN 5901619136126 oraz „FROZEN” model KZ15/FR/08BA/XS, kod EAN 5901619136027, są niezgodne z zasadniczymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, z uwagi na brak wskazania w deklaracji zgodności WE pełnego opisu środka ochrony indywidualnej, tj. typu wyrobu, brak umieszczenia w deklaracji zgodności WE oświadczenia, że nowy środek ochrony indywidualnej jest identyczny ze środkiem ochrony indywidualnej będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu WE z podaniem numeru certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną wraz ze wskazaniem jej nazwy, adresu i numeru oraz brak deklaracji zgodności WE i certyfikatu oceny typu WE potwierdzających przeprowadzenie procedury oceny zgodności. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.